Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Jacob Winterhalter (Nijmegen, 7/5/1820)
Naam Lodewijk Franciscus Kempers (Nijmegen, 7/7/1820)
Naam Hendrikus Preijers (Nijmegen, 9/1/1820)
Naam Johannes Hendricus Krans (Amsterdam, 9/4/1820)
Naam Johannes Julianus Hoveling (Hoorn, 14/10/1820)
Naam Petrus Hubertus Prudon (Nijmegen, 17/4/1820)
Naam Andries Kruijt (Nijmegen, 31/12/1820)
Datum document1839
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9203
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9203