Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Wilhelmus Hartman (Nijmegen, 13/1/1822)
Naam Theodorus van Heumen (Nijmegen, 20/2/1822)
Naam Cornelis Janssen (Nijmegen, 20/3/1822)
Naam Thomas Cornelis de Champs (Nijmegen, 25/12/1822)
Naam Arnoldus Pijl (Nijmegen, 28/2/1822)
Naam Johannes Hendrikus Leseman (Kampen, 29/5/1822)
Naam Christiaan Michiels (Nijmegen, 30/3/1822)
Datum document1841
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9205
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9205