Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Willem Okkers (Nijmegen, 3/11/1826)
Naam Willem Antonius Janssen (Nijmegen, 13/2/1826)
Naam Hendrik Beerenbroek (Nijmegen, 14/7/1826)
Naam Johannes Josephus Laurang (Nijmegen, 16/6/1826)
Naam Hermanus Hendrikus Pijnenburg (Nijmegen, 20/4/1826)
Naam Jurrien Bongaards (Nijmegen, 26/9/1826)
Naam Johannes Hamerslag (Nijmegen, 30/12/1826)
Datum document1845
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9209
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9209