Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Greeij (Nijmegen, 5/8/1831)
Naam Theodorus Johannes Havekes (Nijmegen, 6/2/1831)
Naam Guillaume Jacques van Oosterhoudt (Gravenhage, ''s-, 16/11/1831)
Naam Hubertus van Velpen (Nijmegen, 22/9/1831)
Naam Gradus de Bruijn (Nijmegen, 26/11/1831)
Naam Wilhelmus Antonius Smals (Nijmegen, 29/3/1831)
Naam Willem Frederik Krens (Nijmegen, 30/11/1831)
Datum document1850
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9214
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9214