Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrik van Kempen (Nijmegen, 5/3/1832)
Naam Goswinus Johannes Modderman (Arnhem, 6/9/1832)
Naam Fredrik Balthasar Kern (Nijmegen, 10/4/1832)
Naam Christoffel Leonardus Jacobs (Nijmegen, 13/10/1832)
Naam Jan Hendrik Leijdecker (Nijmegen, 15/4/1832)
Naam Jorg Frederik Akkerman (Nijmegen, 18/11/1832)
Naam Marinus Johannes Israel (Nijmegen, 28/5/1832)
Datum document1851
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9215
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9215