Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Stephanus Peters (Nijmegen, 3/3/1833)
Naam Antonius Kersten (Nijmegen, 3/3/1833)
Naam Rudolphe Henri Chretien Wijckerheld Bisdom (Nijmegen, 7/6/1833)
Naam Albertus Josephus Terpoorten (Haarlem, 14/2/1833)
Naam Johannes Walraven (Nijmegen, 15/4/1833)
Naam Antonius van Dongen (Nijmegen, 18/9/1833)
Naam Matthijs Janssen (Nijmegen, 22/11/1833)
Datum document1852
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9216
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9216