Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Godschalk Havekes (Nijmegen, 1/9/1834)
Naam Theodor Balthazar Constantin Nobel (Nijmegen, 10/2/1834)
Naam Hendrik Albertus Cools (Nijmegen, 13/2/1834)
Naam Jacob Leonard Ornstein (Nijmegen, 19/2/1834)
Naam Willem Peters (Nijmegen, 19/9/1834)
Naam Caspar Stephanus Mulders (Nijmegen, 21/3/1834)
Naam Gijsbert Castein (Nijmegen, 30/1/1834)
Datum document1853
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9217
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9217