Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Gerardus Dekkers (Nijmegen, 7/5/1835)
Naam Salomon Jacobson (Nijmegen, 10/5/1835)
Naam Bastiaan Christ (Nijmegen, 13/6/1835)
Naam Joseph Jacobs Levison (Nijmegen, 14/9/1835)
Naam Johannes Hendrik Hesselaar (Nijmegen, 14/10/1835)
Naam Wilhelmus Albertus Walraven (Nijmegen, 17/7/1835)
Naam Bernardus van Meurs (Nijmegen, 30/4/1835)
Datum document1854
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9218
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9218