Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Desire Eugene Jacobs (Brussel, 3/5/1837)
Naam Wilhelmus Johannes de Both (Nijmegen, 3/8/1837)
Naam Johannes Lambermond (Schijndel, 6/11/1837)
Naam Albert Hendrik de Groot (Nijmegen, 14/1/1837)
Naam Josep Pieter Gustaaf Graat (Nijmegen, 19/12/1837)
Naam Everardus Grul (Nijmegen, 24/1/1837)
Naam Thomas Adolphus Wilhelmus Brenta (Hertogenbosch, ''s-, 31/8/1837)
Datum document1856
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9220
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9220