Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Paulus van Velp (Nijmegen, 5/10/1839)
Naam Wilhelmus Johannes Petrus Becks (Nijmegen, 6/6/1839)
Naam Carel Ferdinand Bruijn (Nijmegen, 6/11/1839)
Naam Frederik Willem Harbord (Wijnkoopsbaai eiland Java, 18/1/1839)
Naam Hendrikus Cornelis Hubertus Gerritse (Nijmegen, 20/8/1839)
Naam Johannes Andries Kleisterlee (Nijmegen, 21/7/1839)
Naam Hendrikus Hartgring (Nijmegen, 26/10/1839)
Datum document1858
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9222
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9222