Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Jacobs (Hatert, 4/9/1841)
Naam Johannes Kanneman (Hatert, 19/12/1841)
Naam Willem Akkers (Neerbosch, 20/11/1841)
Naam Gradus Hendriks (Hatert, 21/1/1841)
Naam Mattheus Andreas Hoefnagels (Neerbosch, 24/1/1841)
Naam Hendrik Cornelissen (Neerbosch, 24/2/1841)
Naam Theodorus Peters (Ooij, 25/2/1841)
Datum document1860
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9224
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9224