Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Franciscus Melchior Vinck (Nijmegen, 3/9/1843)
Naam Hermanus van den Toorn (Nijmegen, 9/7/1843)
Naam Hendrikus Leenders (Nijmegen, 16/2/1843)
Naam Theodorus Theunissen (Nijmegen, 18/10/1843)
Naam Antoon Hubers (Nijmegen, 27/7/1843)
Naam Johannes Krijnen (Nijmegen, 29/6/1843)
Naam Theodorus Jansen (Nijmegen, 31/1/1843)
Datum document1863
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9226
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9226