Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Albertus Roelofs (Nijmegen, 7/11/1844)
Naam Stephanus Gerardus Nas (Nijmegen, 15/2/1844)
Naam Jacobus Severinus Tervoort (Nijmegen, 18/9/1844)
Naam Otto Engelen van Pijlsweert (Nijmegen, 18/11/1844)
Naam Hendrik Nusink (Nijmegen, 23/12/1844)
Naam Rudolph van den Broek (Nijmegen, 24/6/1844)
Naam Eduard Range (Nijmegen, 28/4/1844)
Datum document1864
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9227
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9227