Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jan Coenraad Muller (Elburg, 1/2/1855)
Naam Frederik Pieter van der Linden (Amsterdam, 3/10/1855)
Naam Henricus Johannes Hascher (Bemmel, 5/9/1855)
Naam Willem Ferdinand van den Oudendijk Pieterse (Maastricht, 8/11/1855)
Naam Hendrikus Frederik Panhuizen (Nijmegen, 20/2/1855)
Naam Wilhelm Hinsen (Nijmegen, 25/11/1855)
Naam Statius Hermanus Hulsen (Nijmegen, 29/9/1855)
Datum document1875
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9238
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9238