Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Franciscus Kersten (Nijmegen, 1/1/1863)
Naam Franciscus Havekes (Nijmegen, 5/1/1863)
Naam Johannes Josephus Mulder (Nijmegen, 14/11/1863)
Naam Leonardus Gordon (Nijmegen, 21/4/1863)
Naam Hendrik van Heumen (Nijmegen, 21/8/1863)
Naam Johannes Petrus Hellegers (Nijmegen, 24/6/1863)
Naam Hermanus Mulder (Nijmegen, 30/8/1863)
Datum document1883
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9246
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9246