Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Octave Francois Augustin Marie van Nispen tot Sevenaar (Arnhem, 2/10/1867)
Naam Adrianus Antonie Henri Willem Koning (Maastricht, 13/2/1867)
Naam Alouisius Wilhelmus Borkens (Nijmegen, 23/4/1867)
Naam Matthijs Silfhout (Nijmegen, 23/9/1867)
Naam Lambertus Seraphion Josephus Maria Piels (Nijmegen, 25/7/1867)
Naam Ludovicus Paulus (Nijmegen, 25/8/1867)
Datum document1887
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9249
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9249