Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Andries Theodorus Grul (Nijmegen, 1/2/1866)
Naam Jacobus Wijlemans (Weurt, 7/12/1866)
Naam Klaas Mul (Zaandam, 12/9/1866)
Naam Petrus Stephanus Gerardus van Oosterhout (Nijmegen, 14/7/1866)
Naam Derk van Vierssen (Nijmegen, 15/1/1866)
Naam Johannes Hendrikus Maria van Haaren (Nijmegen, 22/5/1866)
Datum document1886
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9250
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9250