Stadsbestuur Nijmegen, 1196-1810

Titel Caart | van het schependom | der stadt | Nymegen/ / Opgemeten en carteerd door I.H. van Suchtelen en S.I. Hollandt
Beschrijving Een kaart van het schependom der stad Nijmegen, opgemeten en in kaart gebracht door S.J. Hollandt en J.H. van Suchtelen. Schaal [ca. 1:12.000]
Datering 1755
Locaties Nijmegen
Annotatie 1. Cartouche linksboven met het stadswapen van Nijmegen, met haar dubbelkoppige , gekroonde Duitse adelaar waarin het hartschild met de Gelderse leeuw bevindt / 2. Titel geplaatst in cartouche / 3. Paralleltitel geplaatst onder de titel / 4. Legenda onder paralleltitel / 5. Fecit onder legenda / 6. Stadsbestuur Nijmegen 1196-1810, inv. nr. 2831a
Onderwerp Ruimtelijke ordening
Documentnummer KPD-25
Collectie Stadsbestuur Nijmegen, 1196-1810
Auteursrecht Publiek Domein
Afkomstig uit archief 1 Stadsbestuur Nijmegen, inv.nr. 2831