751 Gemeente Ewijk 1818 - 1980


1.2.2.1.6.1.3 Verlies


Bestanddelen
'Register van grondverkopen', register van verkopen van niet in erfpacht uitgegeven gronden in de periode 1947 - 1978, ingedeeld naar bestemmingsplan ('complex'), aangelegd (ca. 1965), bijgehouden tot in 1978, 1 deel
Stukken die betrekking hebben op verschillende verkopingen van in erfpacht uitgegeven grond, 1967 - 1968, 1 omslag
Dossiers inzake de verkoop van roerende zaken, 1968 - 1971, 1973 - 1974, 1977, 1979; met hiaten, 1 omslag
Dossier inzake de behandeling van een verzoek van de Stichting Activiteitencentrum Malden tot beschikbaarstelling van bouwterrein voor het realiseren van een activiteitencentrum voor lichamelijk gehandicapten, 1980, 1 omslag
Stukken betreffende de verkoop aan bewoners van de aan hun kavels grenzende plantsoenstroken, 1977 - 1980 (1984), 2 omslag
Dossiers inzake de 'uitkoop van erfpacht', de verkoop van in erfpacht uitgegeven onroerende zaken, alfabetisch geordend op (achter)naam van de koper, 1963 - 1979 (1985); met kaartjes, 5 omslag
Dossiers inzake de verkoop van niet in erfpacht uitgegeven onroerende zaken, alfabetisch geordend op (achter)naam van de koper, 1936 - 1980 (1984); met hiaten; met kaarten, 28 omslag; 1 pak