2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.2.2 Volkshuisvesting

Bereik en inhoud De bouwvergunningen zijn apart opgenomen in archief 1335 Bouwvergunningen Nijmegen

Bestanddelen
Maatregelen tegen J. Kirberg wegens overtreding van de bouwverordening door het zonder vergunning uitbreiden van het ketelhuis van zijn jamfabriek aan de Weurtseweg, 1918, 1 omslag
Stichting van een verblijf voor oud-Indische militairen, 1918 - 1919, 1 omslag
Onderzoek naar de instelling van een fonds ter tegemoetkoming in de kosten van huisvesting van grote gezinnen, 1919, 1 omslag
Het niet tegen gunstige rente kunnen afsluiten van leningen door woningbouwverenigingen, 1919, 2 stuk
Bouw van woningen voor rijksambtenaren, 1919, 1 omslag
Verzoeken van J.J.A. Severijn, A. Duynstee en de weduwe van J. van de Weerden om een gemeentewoning te mogen huren, 1919, 1 omslag
Huur van het Rijk van de voormalige bakkerij achter de Hessenberg voor het huisvesten van gezinnen, 1919, 1 omslag
Aankoop en verbetering van woningen in de Grotegas en de Nonnenstraat, 1919, 1 omslag
Wegnemen van een tuinhek bij het winkelpand van J. Gotlieb op de hoek Verlengde Hezelstraat en Spoorbrugstraat, 1919, 1 omslag
Voorstel van de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht om een houten gebouw aan de Berg en Dalseweg 124 af te breken, 1919, 2 stuk
Verzoek van het bestuur van de Nijmeegsche Vereeniging van Electrotechnische Werkgevers om de Nijmeegse installateurs de voorkeur te geven bij aanbesteding van woningen met subsidie van de gemeente, 1920, 1 omslag
Verzoeken van diverse personen over 1922 - 1923 om medewerking tot het verkrijgen van een rijkspremie voor de bouw van woningen, met tekeningen, 1922 - 1925, 3 omslag
Verzoek om storting van het afgesproken bedrag ten bate van Woningvereniging Nijmegen nu de muur tussen haar woningen op het terrein bij het ontsmettingsgebouwtje op de voormalige mestbergplaats Tollensstraat is voltooid; met tekening, 1924, 1 omslag
Verkrijging van een rijksbijdrage in het exploitatietekort van de bouw en exploitatie van 50 arbeiderswoningen nabij de Willemsweg door Woningvereeniging Nijmegen, 1926, 1 omslag
Behandeling van een voorstel van de Gezondheidscommissie om in de Politieverordening een bepaling op te nemen over het aanbrengen van een afvoerpijp naar buiten bij de aanleg van nieuwe badkamers met geijser, 1924 - 1926, 1 omslag
Minuten van bekendmakingen op grond van de Politieverordening over het schoonhouden van stookplaatsen en het vegen van schoorstenen, 1930, 1932, 1 omslag
Verlening van vergunningen voor het gebruik van panden tot het verschaffen van nachtverblijf, 1934, 1 omslag
Afwijzing van een verzoek van H.C. ten Horn om een woning aan de Burgemeester van Schaeck Mathonsingel 5 te mogen inrichten als hotel, 1934, 1 omslag
Verzoek van meestersmid G.J. Geveling om een vergunning om zijn bedrijf te verplaatsen van de Ubbergseweg 2-10 naar een terrein tussen de Ooijsluis en de oude machinefabriek in verband met de bouw van de Waalbrug; met situatietekening, 1934, 1 omslag
Bouwverordening met stukken betreffende de vaststelling en wijziging, 1934, 1939, 1 omslag