328 Familie Noorduijn [circa 1785] - 2000


1 Archief


Bestanddelen
Persoonsbewijs met portret van Hendrine Catharine Noorduijn uit de Tweede Wereldoorlog, 09/08/1941, 1 stuk
Gezamenlijk paspoort Gijsbertus en Hendrine Catharine Noorduijn, afgegeven te Nijmegen met beider handtekeningen en portret, 08/05/1933, 1 stuk
Twee in memoriam's betr. Gijsbertus Noorduijn, z.d., 1 omslag
Foto, kinderportret van van Gijsbertus Noorduijn met zijn broertje, z.d., 1 stuk
Briefje van dr. Claas aan Gijsbertus Noorduijn, 1916 jan., 1 stuk
Twee krantenknipsels i.h.k.v. het zilveren-arts-jubileum van Gijsbertus Noorduijn, z.d., 1 omslag
Briefkaart Gijsbertus Noorduijn geslaagd voor semi-arts-examen, 11/10/1912, 1 stuk
Felicitatie-telegram van de ouders van de verloofde van Gijsbertus Noorduijn, z.d., 1 stuk
Visitekaartje uit Gijsbertus Noorduijn zijn studententijd te Leiden, z.d., 1 stuk
Foto van het echtpaar Gijsbertus en Hendrine Catharine Noorduijn, z.d., 1 foto
Foto bij het bezoek van het echtpaar Gijsbertus en Hendrine Catharine Noorduijn aan Berlijn, 1921, 1 foto
Krantenknipsel - advertentie Gijsbertus Noorduijn gevestigd als arts te Nijmegen, 03/05/1914, 1 stuk
Handtekeningen der bruiloftsgasten, déjeunierkaart, ondertrouwkaart en dinerkaart m.b.t. het huwelijk van het echtpaar Gijsbertus en Hendrine Catharine Noorduijn, 1914, z.d., 1 omslag
Handtekening der bruiloftsgasten, van de bruiloft van Hendrine Catharine en Gijsbertus Noorduijn, op briefkaart en telegram verzonden aan dr. Claas Noorduijn, 13/04/1914 - 14/04/1914, 1 omslag
Briefkaart van Antoni Hendrik Noorduijn aan zijn ouders, 20/04/1876, 1 stuk
Brief aan J.T.Th. Noorduijn inzake ontvangen stamboomgrafieken van de middelste groepen, 16/10/1966, 1 stuk
Copie van een brief van Jan Willem Noorduijn aan het College van regenten van het Oud-Burgeren-Gasthuis te Nijmegen, met dank voor de erkenning van zijn Oud-Burgerrecht, 13/04/1967, 1 stuk
Kleurenfoto van het huis Vijverweg 11 te Wassenaar waar de familie Caron-Noorduijn woont, z.d., 1 foto
Luchtfoto van kasteel Nijenrode in wintertijd, z.d., 1 foto
Een foto van het huis Zwolscheweg (toen nog nr. 44) te Deventer waar Jan Matthijs Noorduijn en de zijnen woonden van 1913 / 1919, 1913 - 1919, 1 foto