Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Baltis Peterssen
Naam Gerritgen Mommen
Naam Henrick Beyer
Naam Maritgen Franssen
Naam Iohan Strijck (Provisor en boekhouder)
Datum document 25/9/1611
Locaties Hees
Hezelpoort
Schependom van Nijmegen
Nummer 235
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Hendrick de Beyer en Johan v. Hoevel oorkonden, dat Baltis Peterssen, Gerritgen Mommen echtelieden en Henrick Beyer en Maritgen Franssen echtelieden verkocht en opgedragen hebben aan Mr. Iohan Strijck als provisor en boekhouder van d'arme weesen (Burger Kinderen Weeshuis) een erfjaarrent van 1-1/2 gld. brab. gaande uit huis en hof groot 5 hont land te Hees, schependom van Nijmegen volgens brief en zegel. Gegeven in den iaer ons Heren duisent sess hondert und elff den vyff und twintichsten dach Septembris.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in groene was, beide gaaf.
Opmerkingen Niet in legerboeken gevonden; in de rekening van Jan Strick boekhouder over 1 Mei 1611 - 30 April 1612 onder: uitgevens tegen dien vorigen ontfanh 3e post "den 25 Sept. hebbe ich met consent mijn medie proevesooren gekogt een rente van 2 gulden jaerlix gaende uyter vijff hunt lant voir die Hesel poirte gelegen daer voir betaet negen en twintig gulden tyn stuyver". Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 233

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie