Oude drukken en pamfletten

Aanvraagnummer Kn 11572
Titel Conditien op de welcke Syne Alder-Christelijckste Majesteyt van Vranckrijck genegen is den generalen Vrede te willen maecken
Auteur
Uitgever
Plaats van uitgave
Jaar uitgave 1678
Onderwerp
Trefwoorden
Collectie Oude drukken en pamfletten
Bijzonderheden kopie