2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.2.2 Volkshuisvesting

Bereik en inhoud De bouwvergunningen zijn apart opgenomen in archief 1335 Bouwvergunningen Nijmegen

Bestanddelen
Verzoekschrift van diverse bewoners om de buitenste rij bomen aan de Oranjesingel en Canisiussingel te mogen rooien in verband met overlast door die bomen, 1 omslag
Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het reinigen en ontsmetten van woningen, etc., vastgesteld in de raadsvergadering van 2 november (folio 125), 1938,
Spitten en ontdoen van hakhoutstobben van een perceel grond aan de Broekstraat te Neerbosch ten behoeve van J.P.A. Cornelissen aan de Teersdijk 104, 1939,
Besluit van de gouverneur over de afkondiging in de gemeenten van de provincie van een koninklijk besluit over de vernieuwing van hypotheekinschrijvingen, 1821, 1 stuk
Bouw en inrichting tot woning van een gedeelte van de voormalige Windmolenpoort en onderhandelingen met meesterbroodbakker J.A. van den Boogaard over aangevraagde afstand van gemeentegrond, 1860 - 1861, 1 omslag
Verzoekschrift van meesterbakker P. van Daal om vergunning tot herstel van de gevel van zijn door ijsgang beschadigde huis aan de Waalkade sectie D nr. 655, 1861, 1 stuk
Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad om te onderhandelen met de betreffende eigenaren over het wegruimen van molens op de wal bij de Oude Haven, op de wal bij de Regulierstraat en één buiten de Molenpoort, [circa 1878], 1 stuk
Verzoekschrift van L. Seegers om een vergunning voor de bouw van een woning aan de Grotestraat met een hoogte van meer dan tweemaal de breedte van de straat, 1879, 1 stuk
Rechtszaak tegen B.J.J.F. Bahlmann te Amsterdam over de ontruiming van erfpachtgronden nabij de Nieuwe Haven, 1879 - 1880, 1 omslag
Rechtszaak tegen J. van den Boogaard over het wegnemen van zijn op de vestingwal bij het terrein De Kat staande windkorenmolen, 1879 - 1881, 1 omslag
Bestek en voorwaarden voor de sloop van enige gemeentegebouwen en de bouw van een bank van lening met directeurswoning op een terrein op de hoek van de Pikkegas en Hessenberg, tevens uitkomend op de Hezelstraat; met tekeningen, 1889, 1 deel; 2 stuk
Plannen tot sloop van de Bottelpoort, 1900, 1 omslag
Verordeningen op het terrein van het bouwen van panden, 1903 - 1907, 1 band
Rapport van een onderzoek naar de toestand van de kleine woningen in de wijken A en B in de jaren 1900-1903; met kaarten, 1904, 1 deel
Staten van bouwvergunningen, 1906, 1 omslag
Verzoekschrift van de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente Hees - Neerbosch om de fundamenten van de kerk in Hees ten behoeve van ontvochtingswerkzaamheden te mogen ontgraven en de bomen op het kerkhof te mogen snoeien , 1906, 1 stuk
Verzoekschriften van de Gezondheidscommissie om toestemming te mogen krijgen voor het betreden van woningen op grond van de Gezondheidswet, 1906 - 1919, 1 omslag
Instelling van een gemeentelijke huurcommissie, 1917, 1 omslag
Instelling van een gemeentelijke huurcommissie, 1917, 1 omslag
Aanbieding van de jaarrekening van inkomsten en uitgaven over 1916 door de Bouwvereniging 'Huis en Hof', 1917, 1 omslag