794 Gemeente Batenburg 1810 - 1983


1.1.1.1 Vergaderstukken


Bestanddelen
Besluitenlijsten, geleidelijk overgaand in notulen, van vergaderingen van de Gemeenteraad, in 1914 - 1917 uitsluitend van openbare vergaderingen, 1818 - 1941, 1945 - 1961, 1 band; 12 deel
Besluitenlijsten van 'geheime' (besloten) vergaderingen van de Gemeenteraad, 1914 - 1917, 1 deel
Raadsbesluiten, 1919 - 1957; met hiaten, 4 omslag
'Notulen', besluitenlijsten van vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders, 1852 - 1941, 1946 - 1961, 1 band; 6 deel
Besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders, 1951 - 1957, 1 omslag