1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen 1958 - 1969


1.2.2.5.2 Wegen


Bestanddelen
Stukken betreffende de overdracht van polderwegen aan de gemeente Ubbergen; met kaarten, 1958 - 1965, 2 omslag
Stukken betreffende de subsidiëring van het onderhoud en de verbetering van polderwegen; met kaarten, 1958 - 1969, 1 omslag
Stukken betreffende de verharding van de grindwegen de Persingsestraat, de Kouwedijk, de Kruisstraat, de Leuthsestraat en de Wercherensestraat; met kaarten en tekeningen, 1959 - 1965, 3 omslag
Stukken betreffende het verbeteren en herstraten van wegen; met een kaartje, 1960 - 1969, 1 omslag
Stukken betreffende het verleggen van de weg over het tasveld van de steenfabriek "De Ooij", 1961 - 1963; met kaarten, 1961 - 1963, 1 omslag
Stukken betreffende het verharden van een stuk grindweg nabij de steenfabriek "Erlecom", 1964 - 1965, 1 omslag
Stukken betreffende de sluiting van wegen voor voertuigen en ontheffingen daarop verleend, 1964 - 1969, 1 omslag
Stukken betreffende het graven, verruimen en opschonen van zijleidingen en het aanleggen en verharden van wegen onder Leuth, Ooij en Persingen door het aannemingsbedrijf R. Schouls te Ochten; met kaarten en tekeningen, 1966-1969,