372 Heerlijkheid Heumen en Malden 1769 - 1813


2 Financieel beheer


Bestanddelen
Staat der opbrengsten en lasten der heerlijkheden Heumen en Malden, 1756 - 1780, 1 stuk
Memorie der goederen in de heerlijkheden Heumen en Malden voor de impost op de collaterale successie, (1770), 2 stuk
Memorie voor de schout van Heumen en de roeidrager der stad Nijmegen betreffende de collecteur der verpondingen voor Heumen en Malden, 1777, 1 stuk
Uitzettingen van de ambts- en dorpslasten voor Heumen en Malden, 1779 - 1792 , 1807, 2 omslag; 2 stuk
Rekeningen van de rentmeester voor Heumen en Malden, 1770 - 1810, 21 deel
Bijlagen tot de rekeningen van de rentmeester voor Heumen en Malden, 1770 - 1811, 39 pak
Lijsten van de erf-, rogge- en geldpachten onder Heumen en Malden, behorend aan de stad Nijmegen, 1774 - 1810, 1 omslag
Stukken betreffende het beheer van de rentmeester voor Heumen en Malden, 1781 - 1790, 1 omslag
Register van ordonatiën van betaling voor de penningmeester van Heumen en Malden, 1796 - 1804, 1 deel
Rekest van schepenen en buurmeesters van Heumen en Malden aan de stad Nijmegen, inhoudende verzoek hun opening te verschaffen van de rekening van de ontvanger van Heumen en Malden, 1800, 1 stuk