328 Familie Noorduijn [circa 1785] - 2000


1 Archief


Bestanddelen
Wapen van de familie door heraldisch tekenaar Karel v.d. Sigtenhorst, ca. 1970, 1 omslag
Over het oud-burgerrecht van Nijmegen, z.d., 1 omslag
Door doctor Claas Noorduijn gesigneerde kleurenfoto van schilderij van Jan Veth dat eigendom is van en hangt in het Wilhelmina ZIekenhuis, 1910, 1 omslag
Krantenknipsel uit de Gelderlander m.b.t. de 80ste verjaardag van Claas Noorduijn, 15-07-1903, 1 omslag
Krantenknipsel in memoriam Claas Noorduijn, 05/07/1916, 1 omslag
Krantenknipsel over plannen voor een nieuw ziekenhuis, 31/08/1966, 1 omslag
Krantenknipsel in memoriam op Claas Noorduijn zijn honderdste geboortedag, 1923, 1 omslag
Benoeming Claas Noorduijn tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw (zie ook no. 9), 10/11/1898, 1 omslag
Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken m.b.t. no. 8, 10/11/1898, 1 omslag
Introductiebrief voor Baron Fagel gezant van de familie te Parijs, 27/08/1846, 1 omslag
Introductiebrief voor Monsieur le Comte de Zuijlen de Nijevelt, gezant van de familie te Wenen, 27/08/1846, 1 omslag
Specimen van doctor Claas Noorduijn's handschrift, z.d., 1 omslag
Fotocopie schutblad Statenbijbel Claas Noorduijn met genealogische gegevens, 08/06/1854, 1 omslag
Reispas met buitenlandsche stadsstempels van Claas Noorduijn, 29/08/1846, 1 omslag
Reispas van Claas Noorduijn met bijbehorend boekje met douanestempels en kort overzicht over zijn reizen, 11/07/1845, 2 omslag
Krantenartikel en foto van het huldeblijk aan Claas Noorduijn, 1878, 1 omslag
Circulaire inzake het neerleggen door Claas Noorduijn van zijn particuliere praktijk, 1878, 1 omslag
Drie krantenknipsels i.h.k.v. 50-jaar doctor Claas Noorduijn, 12/09/1896, 1 omslag
Exemplaar van 'Het Bazaarblad', uitgegeven ter gelegenheid van de groote bazaar die ten bate van het Nieuwe Protestantsche Ziekenhuis te Nijmegen werd gehouden (duplicaat zie no. 352), 23/04/1895 - 25/04/1895, 1 omslag
Afschrift brief Antoni Hendrik Drijfhout van Hooff aan zijn dochter Johanna Ruperta kort na haar huwelijk met docter Claas Noorduijn (origineel zie no. 343), 17/07/1854, 1 omslag