328 Familie Noorduijn [circa 1785] - 2000


1 Archief


Bestanddelen
Uittreksel uit het register van huwelijken te Nijmegen betreffende Bernardus Noorduijn zijn huwelijk met Anna Sussanna Wilhelmina Moorrees, 16/07/1858, 1 stuk
Uittreksel uit het register van geboorten van Franciscus Carel Wilhelmus Noorduijn te Nijmegen, 29/06/1859, 1 stuk
Afschrift van de huwelijksacte dd. 28-5-1884 te Woudrichem betreffende Franciscus Carel Wilhelm Noorduijn zijn huwelijk met Teuntje Johanna Rombout van Herwijnen met aantekening dat dit huwelijk bij vonnis der Arrondissementsrechtbank te Arnhem dd. 10-4-1902 ontbonden verklaart is, 28/05/1884, 1 stuk
Uittreksel uit het geboorterigister te Nijmegen betreffende de geboorte van Jan Wilhelm Noorduijn, 25/10/1896, 1 stuk
Afschrift en fotocopie van de geboorteacte van Jan Matthijs Noorduijn te Nijmegen, 06/04/1855, 1 omslag
Afschrift van Jan Matthijs Noorduijn zijn huwelijksacte met Sara Jacoba de Chaufepié te Leiden, 20/12/1892, 1 stuk
Bewijs van geboorte-inschrijving te Amsterdam, 26-11-1893, 1 stuk
Afschrift van het bewijs van geboorte-inschrijving te Amsterdam, afgegeven 13-3-1964, ., 1 stuk
Fotocopie van huwelijksacte van Claes Noorduijn met Helena Jansen te Rotterdam, 16/01/1929, 1 stuk
Afschrift van zijn geboorteacte te Nijmegen dd. 26-10-1897, ., 1 stuk
Fotocopie van het afschrift van zijn geboorteacte te Nijmegen dd. 26-10-1897, ., 1 stuk
Afschrift van huwelijksacte dd. 28-4-1932 te Soekaboemi met Rosina Johannes : Salinan akte dari pada daftar untuk menuliskan nama-nama Perkawinan dan Pertjerairan untuk bangsa Eropa jang depegang di Sukabumi dalam tahun deribu sembilan ratus tiga puluh dua no. 7, 28/04/1932, 1 stuk
Fotokopie van het afschrift van huwelijksacte dd. 28-4-1932 te Soekaboemi met Rosina Johannes : Salinan akte dari pada daftar untuk menuliskan nama-nama Perkawinan dan Pertjerairan untuk bangsa Eropa jang depegang di Sukabumi dalam tahun deribu sembilan ratus tiga puluh dua no. 7, met 2 bijlagen, 28/04/1932, 1 stuk
Afschrift van de acte van echtscheiding tussen Jacques Noorduijn en Rosina Johannes, uitgesproken bij vonnis van de Landrechter te Bandung met twee bijlagen, 08/05/1946, 3 stuk
Map met uitvoerige gegevens over de Katwijkse tak: gegevens uit doop-, huwelijks- en overlijdensregisters, zomede geheel of gedeeltelijke afschriften van officiële acten, 1954 - 1955, 1 omslag
Bundel gegevens over de nalatenschap van Markies de Bette van Lede in Vlaanderen, 1955 - 1970, 1 omslag
Een bundel gegevens betreffende de verwantschap van de Nijmeegse Noorduijn's met diverse andere families, z.j., 1 pak
Nieuwjaarskaarten namens het familiearchief verzonden aan de leden van het geslacht Noorduijn (zie ook no. 577, 605, 606 en 758), 1964 - 1972, 1 omslag
Geboortekaartje van Mirjam Margaretha Noorduijn te Leiden, 27/04/1961, 1 stuk
Geboortekaartje van Elisabeth Noorduin te Schiedam, 05/11/1962, 1 stuk