328 Familie Noorduijn [circa 1785] - 2000


1 Archief


Bestanddelen
Foto van het huis van doctor Claas Noorduijn op de Houtmarkt te Nijmegen, 1896, 1 foto
Buitenomslag van Jan Matthijs Noorduijn zijn boek "Herinneringen uit den vreemde" met door zijn echtgenote geschreven opschrift, z.d., 1 stuk
Portret van het echtpaar Jan Matthijs Noorduijn en Sara Jacoba de Chaufepié; Jan Matthijs nog als Luitenant ter Zee 2e klasse, z.d., 1 stuk
Het ramtorenschip "Prins Hendrik der Nederlanden", z.d., 1 stuk
Levensbeschrijving Jan Matthijs Noorduijn, z.d., 1 stuk
Résumé over Wijnhandel Bönhoff & Noorduijn en briefhoofd van deze firma, z.d., 2 stuk
Portret van Cornelis Noorduijn, zijn verloofde Charlotte Jacqueline de Chaufepié, zijn aanstaande zwager en latere compagnon Jaques Samuel de Chaufepié en zijn toekomstige schoonmoeder, de weduwe Sara Jacoba de Chaufepié-Riboulleau, 1854, 1 stuk
Krantenknipsel - overlijdensadvertentie van Sara Jacoba de Chaufepié, z.d., 1 stuk
Enveloppe met firmanaam en circulaire van de Wijngroothandel Bönhoff & Noorduijn te Schiedam, z.d., 1 omslag
Foto van Jacobus Noorduijn en zijn echtgenote, Frederika Henriette Westendorp bij hun huis te Hilversum, z.d., 1 omslag
Fotocopie van de handtekeningen op de huwelijksacte te Amsterdam van Cornelis Noorduijn en Charlotte Jacqueline, 10/05/1854, 1 stuk
Fotocopie van de handtekeningen onder de huwelijksacte te Amsterdam van Petronella Hendrika Noorduijn en Jan Hendrik Constantijn Theodoor Teengs, 02/07/1880, 1 stuk
Twee tekstfragmenten. Over de familie Noorduijn : "Eens waren zij hier in Nijmegen toonaangevend, zij hadden grote invloed en deden veel voor de gemeenschap", en over de familie Chaufepié : "Famille qui a fourni au protestantisme des ministres et écrivains distingugués", z.d., 1 omslag
Kasteel Nijenrode in wintersfeer (zie ook no. 171), z.d., 1 foto
Levensloop van Else Noorduijn en van haar echtgenoot Elize Bauduin Jacques Postma en een foto van deze laatste, z.d., 1 stuk
Uitvoerig verslag over de belevenissen van Else Noorduijn en Elize Bauduin Jacques Postma en hun huwelijk tijdens de 5-rumoerige oorlogsdagen van mei 1940, z.d., 1 stuk
Krantenartikel inzake het doctoraal examen geneeskunde van Else Noorduijn, z.d., 1 stuk
Getuigschrift waarbij Leendert Noorduijn wordt opgenomen in de Orde van de Vrijmetselaars (Loge La Charité te Amsterdam) in de Meestergraad op de 7de Dag van de 7de Maand in het jaar des Lichts 5809, (1809), 1 stuk
Extract uit de brieven die Jhr. Quintus aan zijn ouders te Groningen schreef tijdens zijn inkwartiering bij dr. Jan Matthijs Noorduijn, 1830 - 1831, 1 stuk
Claas Noorduijn zijn "Schippersmerk" : twee gekruiste ankers, z.d., 1 stuk