1043 Rotary Club Nijmegen 1931 - 2011


2.1.1 Intern


Bestanddelen
Portretfoto's van clubleden met achterop informatie over de jaren van hun lidmaatschap en hun beroepsactiviteit, 1931 - 1974, 1 pak
Getekende advertenties met daarin portretten van clubleden, van wie een deel met name wordt genoemd, [1949], 1 omslag
Stukken betreffende lustrumvieringen, 1951 - 2006, 3 deel; 1 omslag; 1 stuk
Jaarverslag van de commissie International Service, 1959 - 1960, 1 omslag
Financiële jaarverslagen, 1959 - 2010, 1 omslag
Stukken betreffende de statuten en het huishoudelijk reglement, [1970] - 1984, 1 omslag
Ledenlijsten van bestuur en commissies, 1973 - 2010, 1 omslag
Instructie voor de functieboekanier, het clublid dat erop toeziet dat nieuwe bestuurs- en commissieleden weten wat hun taak inhoudt, 1974, 1 omslag
Stukken betreffende leden en ledenbeleid, 1977 - 2011, 7 omslag; 1 stuk
Beleidsplannen, 1988 - 2011, 1 omslag
Plaatsingslijst van het archief, [1997], 1 omslag
Brochure 'Rotaryclub Nijmegen opgericht 30 juni 1931. Zo zijn onze manieren, financiën, ledenbeleid', 1999, 1 katern
Tekst van een voordracht over de geschiedenis van Rotary Club Nijmegen, [2000], 1 omslag
Rapport 'Rotary 100 jaar stilstand of vernieuwing? Een onderzoek naar de positie en mogelijkheden van Rotary in Nederland', 2004, 1 deel