509 Registers van de Burgerlijke Stand Nijmegen 1811 - 2016


1.4 Overlijden


Bestanddelen
'Tafels', alfabetische naamindexen op de akten van de overlijdensaangifte, 1811 - 1985, 13 deel
'Overlijdensregisters', akten van overlijdensaangifte en akten van de aangifte van levenloos geboren kinderen; tot 1937 met jaarlijkse alfabetische naamindexen ('tafels'), 1811 - 2010, 224 deel; 209 omslag
Latere vermeldingen bij de overlijdensakten, geordend op jaar en nummer van de desbetreffende overlijdensakte, 1884 - 1991, 1 omslag; 5 stuk
Afschriften van overlijdensakten van in de koloniën en in het buitenland overleden Nijmegenaren, 1885 - 1932, 4 omslag
Overlijdensverklaringen, ingedeeld op datum van overlijden, 1893 - 1946, 389 omslag; 3 doos