2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.1.7.3 Parken, bossen


Bestanddelen
Stukken betreffende het verlenen van een vergunning door het Ministerie van Oorlog voor het beplanten van gemeenteterrein op Heumensoord, 1924, 1 omslag
Stukken betreffende het hakken van dennenbos in Heumensoord, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de eigendomsoverdracht van de Kronenburgertoren door het departement van Financiën aan het departement van Binnenlandse Zaken, de slechting en restauratie van de walmuren bij de toren, de huur van de Staat der Nederlanden van de binnenruimte van de toren voor de berging van tuingereedschap voor het onderhoud van het Kronenburgerpark, en de regeling van de openingstijden voor bezoekers, 1881-1908,
Verklaring van het college van burgemeester en wethouders betreffende aan de gemeente toebehorende percelen heidegrond in de gemeente Heumen, die voor stadsrekening tot bosgewas zijn aangelegd, 1841, 1 stuk
Horren en graven van grind op Heumensoord, 1936-1940,
Aanleg van het Stadspark De Goffert, 1936-1940,
Ontwerpen en plaatsen van een hekje rond de vijver van het Kronenburgerpark; met blauwdruk, 1935-1936,
Stukken betreffende de subsidiëring van de Dienst Uitvoering Werken Noord-Brabant (DUW) voor het graven en sorteren van grind op het landgoed Heumensoord ten behoeve van de aanleg en verbetering van wegen voor de geallieerden, 1944-1948,
Processen-verbaal van openbare aanbesteding van het omriolen van grond, het graven van sloten en andere werkzaamheden in Heumensoord, 1853 - 1869, 1 omslag