243 Bestuur van de Stichting Christelijke Scholen op de Klokkenberg Nijmegen 1843 - 1988


3.1 Bijzonder christelijk onderwijs, schoolstrijd en wetgeving


Bestanddelen
Bijblad bij de Christelijke Stemmen, Deel II, No. 27, 1851. Dertiende bijeenkomst van Christelijke vrienden. Bevat: Bijlage A. Rapport der Commissie van Onderzoek der Normaalschool te Nijmegen, 1851, 1 katern
Prinsterer G. van, Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage, Amsterdam 1876, ., 1 deel
Kuiper J., Geschiedenis van het Christelijk lager onderwijs in Nederland, Groningen 1904, ., 1 deel
Sluis J. van der, De etische richting, Rotterdam 1917, ., 1 deel
Smit, P., Van der Brugghen en de Schoolvrede, in: Synthese, derde deel V, Haarlem 1917, 1917, 1 deel
Wirtz J.C., Bijdrage tot de geschiedenis van den schoolstrijd, Amsterdam 1926, ., 1 deel
Goslinga A., Prof. Kohnstamm en het conflict Groen-Van der Brugghen, Amsterdam 1926, ., 1 deel
Wouters D. en Visser W.J., Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, vooral in Nederland, Groningen 1926, ., 1 deel
Oosterlee, P., Geschiedenis van het Christelijk onderwijs, Haarlem 1929, 1929, 1 deel
Jaarboek der Etische Vereeniging. 1929-1930. Onder redaktie van W.A. Hoek en F.W.A. Korff, Amsterdam 1930, 1930, 1 deel
Langedijk D., Bibliographie van den schoolstrijd 1795-1920, Den Haag 1931, ., 1 deel
Langedijk D., De schoolstrijd in de eerste jaren na de wet van 1857. (1857-1866), Kampen 1937, ., 1 deel
Ernst en vrede. Opstellen rondom de ethische theologie aangeboden aan prof. Dr. M. van Rhijn op 15 november 1951, Den Haag 1951, ., 1 deel
Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein. 1836-1961. Onder redactie van I.J. Brugmans, Groningen 1961, ., 1 deel
Lam A.B., Uitzondering of regel. Onderzoek naar de denkbeelden van Mr. J.J.L. van der Brugghen over openbaar en bijzonder onderwijs, Dieren 1967, ., 1 deel
Lam A.B., Openbaar of bijzonder onderwijs? De visie van Mr. J.J.L. van der Brugghen op het schoolvraagstuk in Nederland, 's Hertogenbosch 1969, ., 1 deel
Gilhuis T.M., Memorietafel van het christelijk onderwijs. De geschiedenis van de schoolstrijd, Kampen 1974, ., 1 deel
Toen wij nog in tenten woonden. Herinneringen uit de dagen van den schoolstrijd. Onder redactie van H.J. van Wijlen, Goes, z.j., z.d., 1 deel
Gedenkboeken uitgegeven ter herdenking van het 50-jarig, 75-jarig en 100-jarig bestaan van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers, 1904, 1929, 1954, 3 deel
Lummel H.B. van, Vijf-en-Twintigjarig bestaan der Hulpvereeniging "Nijmegen en Omstreken" van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, Neerbosch 1909, ., 1 deel
12