243 Bestuur van de Stichting Christelijke Scholen op de Klokkenberg Nijmegen 1843 - 1988


3.1 Bijzonder christelijk onderwijs, schoolstrijd en wetgeving


Bestanddelen
Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan van de Unie "Een School met den Bijbel". Onder redactie van J.C. Rullmann, Kampen 1928, ., 1 deel
De Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 1860-1935. Gedenkboek bij het 75-jarig bestaan, Wageningen 1935, ., 1 deel
De Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan, vervaardigd in opdracht van den schoolraad door D. Langedijk 1890-1940, 's Gravenhage 1941, ., 1 deel
Geïllustreerd document bij het eeuwfeest van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers, Breda 1954, ., 1 deel
Honderd jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 1860-1960. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest der Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, Wageningen [1960, [1960), 1 deel
De Vereeniging: Christelijke Stemmen. Tijdschrift onder redactie van O.G. Heldring 844-850 Jaargang 1-7 1847-1853. 851-852 Jaargang 14-15 1860-1861. 853-859 Jaargang 16-22 1862-1868. 860-863 Jaargang 23-26 1869-1872. 864 losse exemplaren 1854-1859, 1847 - 1872, 3 doos; 20 band
Nieuw Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs, jaargangen 1 en 2, 1888 - 1890, 2 band
De Vrije School. Weekblad voor het Christelijk Onderwijs, jaargang 1-12, 1890 - 1901, 13 band
De Christelijke Schoolbode, jaargang 17-18; weekblad, 1891 - 1892, 1 pak
Ernst en Vrede. Maandblad van de Nederlands Hervormde Kerk, 1853 - 1856, 2 doos
School en Wet. Maandblad over de toepassing van de Lager Onderwijswet van 1920, jaargang 108; met index, 1921 - 1929, 1 pak
Stemmen des Tijds. Maandblad voor Christendom en Cultuur, jaargang 13-19, 1924 - 1930, 6 pak
Krantenartikelen over reacties op de schoolwet op het lager onderwijs van 1876, 1876 - 1879, 1 omslag
Krantenartikelen over de verhouding kerk, school en staat, 1880 - 1887, 1892, 1 omslag
Krantenartikelen over de geschiedenis van het christelijk onderwijs, 1927 - 1929, 1 omslag
12