2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.10.4.1 Algemeen


Bestanddelen
Opgave van gegevens over handel en scheepvaart aan de provincie , 1815 - 1816, 1 omslag
Medewerking aan congressen en tentoonstellingen van handel en nijverheid, 1820 - 1939, 1 omslag
Afschrift van het koninklijk besluit met geleidebrief van de gouverneur betreffende de oprichting van de Nederlandsche Handelmaatschappij, 1824, 1 omslag
Medewerking aan de oprichting van de Raad van Koophandel en de benoeming van leden van die kamer, 1831 - 1833, 1 omslag
Bemoeienis met de Kamer van Koophandel en Fabrieken, 1841 - 1945, 25 omslag; 7 deel; 4 stuk
Verzoekschrift van neringdoenden, etc. de afweg bij de Hunnerpoort voor altijd te sluiten om daardoor de welvaart in de stad te bevorderen, 1848, 1 stuk
Staten van handel en scheepvaart ten behoeve van de provincie (provinciaal blad 1848, nr. 126), 1849 - 1943, 3 omslag
Afgewezen verzoek van de Vereeniging tot bevordering van Fabriek- en Handwerksnijverheid in Nederland om een plaatselijke afdeling te mogen oprichten, 1854, 1 omslag
Breif van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid over de ontvangst van het college van burgemeester en wethouders, 1888, 1 stuk
Opgave van gegevens aan de commissaris van de Koning ten behoeve van de landelijke nijverheidsstatistiek, 1888 - 1889, 1 omslag
Opgave aan de Territoriale Bevelhebber in Noord-Brabant enz. van de namen van neringdoenden en bedrijfsleiders waarvan hun zaak op last van het militair gezag is gesloten, en namen van personen aan wie het verbod is opgelegd ten uitvoer verboden artikelen te verkopen, 1915, 1 omslag
Verzoek van de Raad van Arbitrage voor Metaalniverheid en -handel te Den Haag om opname van de 'arbitrageclausule' in geschillen bij gemeentelijke bestekken of overeenkomsten, 1920, 1 omslag
Opgave van het aantal schepen, goederen door schepen aangevoerd in de Haven en de Waalkade over 1940 door de havenmeester H. Blijdenstein, 1940 - 1941, 1 omslag
Opgave van gegevens over de in Nijmegen aanwezige industrieën en bedrijven met kunstzinnige inslag aan het Bureau Kunstnijverheid van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten, 1942, 1 omslag
Verlenen van een vergunning aan de N.V. Fabriek van lakken en vernissen v/h Kiewiet de Jonge te Groningen voor het houden van een tentoonstelling met werkstukken van vloeibaar behang, 1943 - 1944, 1 omslag