282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt 1639 - 1967


VerwervingMet ingang van 1 januari 1973 worden de archieven van de kerkeraad en de kerkvoogdij van 1639 tot 1967, het jaar van de fusie met Heumen en Malden, overgebracht naar het gemeentearchief van Nijmegen(1).

1) Archief van het gemeentearchief, dossier betreffende de archieven van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Heumen en Malden en Over- en Nederasselt
OrdeningBij de inventarisatie werden in het archief van de kerkeraad enkele belangrijke series aangetroffen: de zogenaamde "Kerkelijke Portefeuilles", de "Diaconalia" en enkele kleinere afdelingen, zoals benoemingen, notulenboeken en eigendommen. In 1842 kreeg de kerkeraad van de Algemene Synode de opdracht om een "index" op het archief te maken ten einde controle door de kerkvisitatoren en een goede bewaring gemakkelijker te maken(1). Eerst in 1868 vervaardigt de consulent Bruna een "Uitvoerige Index van het archief des kerkeraads", waarin de
bovengenoemde "rubrieken" voor een groot gedeelte voorkomen(2). Ook in het schema van de inventaris is deze indeling terug te vinden. Bij het archief van de kerkvoogdij springen vooral de series correspondentie en rekeningen en de stukken over het beheer van de eigendommen eruit. Hierbij werd geen oude "inventaris" aangetroffen; het schema werd gemaakt aan de hand van de
aanwezige series en in overeenstemming met de "Richtlijnen inzake de zorg voor de archieven der Nederlandse Hervormde Kerk"(3).

In sommige gevallen waren stukken van de kerkeraad of de kerkvoogdij niet als zodanig te herkennen. Bij de plaatsing is dan uitgegaan van de taken en de bevoegdheden van de kerkeraad en de kerkvoogdij (zie bijvoorbeeld inv.nrs. 321-328), eveneens volgens de genoemde Richtlijnen.

1) A.O.N., inv.nr. 7, brief 15 juli 1842. Zie ook: De Archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk. In korte overzichten uitgegeven door de commissie voor de archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk. Deel I, Leiden 1960, p. 15-16
2) A.O.N., inv.nr. 84
3) Uitgave van de Archiefdienst van de Nederlandse Hervormde Kerk, 's-Gravenhage 1980