235 Comité tot Steun van Belgische en andere Vluchtelingen Nijmegen 1914 - 1915


VerwervingWanneer het archief in bezit van het toenmalige Gemeentearchief is gekomen, valt niet te achterhalen, maar vermoedelijk al kort na opheffing van het comité.
SelectieGeen
OrdeningEen nadere indeling was gezien de geringe omvang onnodig.