446 Notaris Th.F.A. Hekking Nijmegen 1883 - 1926


VerwervingHet archief van notaris Th.F.A. Hekking is in een aantal delen binnengekomen bij het Regionaal Archief Nijmegen. Het archief is afkomstig uit de rijksarchiefbewaarplaats in Arnhem. In 1981 is het gedeelte t/m 1895 overgebracht, in 1982 het gedeelte 1896-1905, in 1991 het gedeelte 1906-1915, in 2009 het gedeelte 1916-1925 en in 2011 het resterende gedeelte. Van deze laatste twee blokken zijn alle akten overgekomen, met uitzondering van de testamenten. Deze bevinden zich thans nog bij de rijksarchiefbewaarplaats in Arnhem.
OrdeningOmdat in 2010 bleek dat zowel de wijze van beschrijven als de wijze van verpakken niet meer aan de moderne maatstaven voldeed, is het archief in 2011 omgepakt en is er een nieuwe plaatsingslijst gemaakt.
BronnenWebsite www.genlias.nl; www.stamboomzoeker.nl.
De Gelderlander, 3 december 1874, p. 2; R. de Jong, Tussen ambt en vrij beroep. Het notariaat tussen 1842 en 1999, Amsterdam 2002, p. 156.
De Gelderlander, 18 maart 1883, p. 3.
Adresboeken 1887-1926.
De Gelderlander, 10 juni 1929, p. 11