1287 Gemeente Huissen 1946 - 2000


VerwervingOverplaatsing 2011, overbrenging 2016.
AanvullingenAanvulling in 2017 van twee dossiers over de begraafplaats de Hoeve. In 2019 is het gedenkboek Antoniuskapel in het archief opgenomen en zijn uit het archief van de Provincie Gelderland ruimtelijke plannen ter completering toegevoegd.
SelectieDe gemeente Huissen/Lingewaard vernietigde archiefstukken op grond van de vastgestelde vernietigingslijsten voor gemeentelijke archiefbescheiden (1983 en 1995). Ook bij de bewerking van het archief in 2014-2016 is selectie op vernietiging op grond van deze lijsten toegepast. Lijsten van de voor 2001 vernietigde bestanddelen zijn opgenomen in dit archief en van de latere vernietigingen in het archief van de gemeente Lingewaard vanaf 2001.
OrdeningHet archief is een zaaksgewijs geordend code-archief. De basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is gehanteerd als ordeningsstelsel voor de dossiers. De wijzigingen in de code hebben geresulteerd in aanpassingen van coderingen. Bij de overplaatsing in 2011 bestond een digitale toegang op het archief 1946 – 2000 in het dossiersysteem Filetrak. De code uit 1992 is als laatste gebruikt en die is dan ook bij de bewerking in 2014-2015 als leidraad gebruikt. De registers van de burgerlijke stand, bevolking en kadaster en de serie tekeningen zijn bij de bewerking in het archief geplaatst en op code opgenomen in de inventaris. Dossiers waarin stukken zijn aangetroffen van vóór 1946 en die niet te splitsen waren, zijn beschreven in het archief 1946-2000. In het archief Huissen 1935-1945 is dan een verwijzing opgenomen. De nummering van de dossiers is niet aangepast. Wel zijn stukken uit meerdere dossiers samengevoegd, waardoor nummers zijn vervallen. Ook zijn mappen gesplitst, waarbij een deel het dossiernummer behield en het andere gedeelte een nieuw nummer kreeg. De nummers van de vervallen en gesplitste dossiers zijn vermeld bij de dossiers waarmee zij zijn samengevoegd. In enkele mappen zijn stukken te vinden die betrekking hebben op zaken die pas na de opheffing van de gemeente Huissen werden afgerond. De dossiers met eenzelfde classificatienummer zijn soms samengevoegd tot grotere rubrieken in de inventaris. De classificatienummers zelf zijn vervallen en vervangen door rubrieken. De collectie E.J. Vliem is als een aparte hoofdrubriek aan het archief toegevoegd. Strikt genomen hadden de stukken ontvangen en opgemaakt in zijn gemeentelijke functies verwerkt moeten worden in het gemeentelijk archief. Gezien Vliems bijzondere geschiedenis in de Huissense gemeenschap is er voor gekozen de collectie als eenheid in dit archief op te nemen.
BronnenBuurman, D.J.G., 'Schets van de opeenvolgende bestuursinstellingen in Gelderland voor de invoering van de provinciale wet van 1850'. Bijdragen en Mededelingen der vereniging Gelre / 57 (1958), blz. 25-30
Hemmen, F. van, Zwaan op woelige baren. Historische schets van de Gemeente Bemmel, 1818-1999, Bemmel 2004
Kocken, M.J.A.V., Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur: proeve van en geschiedenis van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlandse gemeentebestuur tot en met de Gemeentewet van 1851, Den Haag 1973.
Martens van Sevenhoven, A.H., Schets van de Geschiedenis der burgerlijke gemeenten in Gelderland voor de invoering der Gemeentewet van 1851, in; Gelre. Bijdragen en Mededelingen, deel XXIV, Arnhem 1921. p. 1-50
Sloet, L.A.J.W., Bijdragen tot de kennis van Gelderland, Arnhem 1852.
Meer, Ad van der, en Onno Boonstra, Repertorium van Nederlandse gemeenten vanaf 1812. DANS Data Guide, 2011.
Zweers, Drs. J.H.F. en Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit, Geschiedenis van Huissen, Huissen 2000