442 Notaris C.A.E. Courbois Nijmegen 1884 - 1927


VerwervingHet archief van notaris C.A.E. Courbois is in een aantal delen binnengekomen bij het Regionaal Archief Nijmegen. Het archief is afkomstig uit de rijksarchiefbewaarplaats in Arnhem. In 1981 is het gedeelte t/m 1895 overgebracht, in 1982 het gedeelte 1896-1905, in 1991 het gedeelte 1906-1915, in 2009 het gedeelte 1916-1925 en in 2011 het resterende gedeelte. Van deze laatste twee blokken zijn alle akten overgekomen, met uitzondering van de testamenten. Deze bevinden zich thans nog bij de rijksarchiefbewaarplaats in Arnhem.
OrdeningOmdat in 2010 bleek dat zowel de wijze van beschrijven als de wijze van verpakken niet meer aan de moderne maatstaven voldeed, is in 2011 gestart met het ompakken van het archief. Tevens is een nieuwe plaatsingslijst gemaakt.
BronnenArchief van de gemeente Beuningen 1768-1980, inv.nr. 230; www.genlias.nl.
R. de Jong, Tussen ambt en vrij beroep. Het notariaat tussen 1842 en 1999, Amsterdam 2002, p. 156.
Adresboeken uit de periode 1887-1928.
C. Courbois, Drie eeuwen wel en wee van de familienaam Courbois in Nederland circa 1675-1975, Druten 1997.
De Gelderlander, 1923-1927.
Website www.genlias.nl.