1326 Gemeente Bemmel 1812 - 1939


VerwervingIn december 2011 is het archief overgeplaatst naar het Regionaal Archief Nijmegen. In 2014 vond de formele overbrenging plaats.
SelectieTijdens de bewerking in 1997 is ongeveer negen meter aan materiaal vernietigd. Bij de bewerking in 2012-2013 is geen selectie meer toegepast.
OrdeningHet archief bestaat voornamelijk uit grote series. Als basisordening voor de correspondentie is tussen 1813 en 1930 het agendastelsel gehanteerd: het ordeningsstelsel waarbij de rangschikking van de stukken volgens de volgnummers van de agenda de belangrijkste ordeningsmethode was. Via de alfabetische registers op de indicateurs zijn de bij elkaar horende archiefstukken te vinden in de kopieboeken van uitgaande stukken en in de serie ingekomen en kopieën van uitgaande stukken. De ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken uit de periode 1813 en 1826 zijn later in de negentiende eeuw op onderwerp gerubriceerd. Naast de correspondentie bevat het archief een aantal andere series, waarvan de vergaderstukken van het gemeentebestuur, de financiële administratie, de kadasteradministratie en de burgerlijke stand en bevolkingsboekhouding de omvangrijkste zijn. In de jaren dertig van de twintigste eeuw sloot de gemeente zich aan bij de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG). Hoewel vanaf 1934 op enkele gemeentelijke stukken een classering volgens de zaaksgewijze archiefindeling van de VNG is aangebracht, is de zaaksgewijze ordening van het gehele archief eerst rond 1940 ingevoerd.
BronnenJaarverslagen van de Provinciale Archiefinspectie Gelderland, 1929-2001.
Buurman, D.J.G., 'Schets van de opeenvolgende bestuursinstellingen in Gelderland voor de invoering van de provinciale wet van 1850'. Bijdragen en Mededelingen der vereniging Gelre / 57 (1958), blz. 25-30.
Hemmen, F. van, Motor van het dorpsleven. Historische schets van de Gemeente Bemmel, 1818-1999, Bemmel 2000.
Kocken, M.J.A.V., Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur: proeve van en geschiedenis van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlandse gemeentebestuur tot en met de Gemeentewet van 1851, Den Haag 1973.
Martens van Sevenhoven, A.H., Schets van de Geschiedenis der burgerlijke gemeenten in Gelderland voor de invoering der Gemeentewet van 1851, in; Gelre. Bijdragen en Mededelingen, deel XXIV, Arnhem 1921. p. 1-50.
Sloet, L.A.J.W., Bijdragen tot de kennis van Gelderland, Arnhem 1852.
Meer, Ad van der, en Onno Boonstra, Repertorium van Nederlandse gemeenten vanaf 1812. DANS Data Guide, 2011.
Wolters, J., De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpengemeenschap, Bemmel 1954.
BronnenMartens van Sevenhoven, A.H. 'Schets van de Geschiedenis der burgerlijke gemeenten in Gelderland voor de invoering der Gemeentewet van 1851'. Bijdragen en Mededelingen der vereniging Gelre / 24 (1921), blz. 1-50.
Meer, Ad van der, en Onno Boonstra, Repertorium van Nederlandse gemeenten vanaf 1812. DANS Data Guide, 2011.
Sloet, L.A.J.W., Bijdragen tot de kennis van Gelderland, Arnhem 1852.
Wolters, J., De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpengemeenschap, Bemmel 1954.
Hemmen, F. van, Motor van het dorpsleven. Historische schets van de Gemeente Bemmel, 1818-1999, Bemmel 2000.
Buurman, D.J.G., 'Schets van de opeenvolgende bestuursinstellingen in Gelderland voor de invoering van de provinciale wet van 1850'. Bijdragen en Mededelingen der vereniging Gelre / 57 (1958), blz. 25-30.
Kocken, M.J.A.V., Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur: proeve van en geschiedenis van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlandse gemeentebestuur tot en met de Gemeentewet van 1851, Den Haag 1973.