1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen 1958 - 1969


Rubriek: 1.2.2.2.4 Watergangen
VerwervingHet archief is rond 1970 overgebracht naar het Gemeentearchief Nijmegen. Nadat in 1982 het Polderdistrict "Groot Maas en Waal" was ontstaan werd de zetel daarvan verplaatst naar Druten. Bij de ontruiming van het districtshuis aan de Oranjesingel te Nijmegen kwam nog een grote hoeveelheid archiefstukken te voorschijn, die naar het Gemeentearchief werden overgebracht. In 1987 werd vanuit het districtshuis in Druten het archief van het Polderdistrict "Rijk van Nijmegen en Maas en Waal" 1946 - 1969 overgebracht. Daarbij werden ook nog stukken van de Ooijpolder aangetroffen.
OrdeningHet archief was geordend volgens de archiefcode voor waterschappen. Besloten is deze code bij de inventarisatie los te laten, omdat het een korte periode betreft en de code niet altijd consequent was toegepast.
Een dossier-inventaris is niet aangetroffen.
Voor de inventarisatie is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de inventarisatieschema's voor de waterschapsarchieven (zie Nederlands Archievenblad 87 (1983), 359 - 361). De hoofdindeling van de schema's naar stukken van algemene aard en naar stukken betreffende bijzondere onderwerpen is ook hier toegepast. In de onderverdeling van de hoofdrubriek "stukken betreffende bijzondere onderwerpen" is in afwijking van de schema's gekozen voor een tweedeling in "organisme" en "taakuitvoering", waarmee voor de onderhavige eenvoudig gestructureerde archieven kon worden volstaan.