137 Parochie Christus Koning Nijmegen 1929 - 1986


Rubriek: 1 Archief
VerwervingOp 4 oktober 1986 werd het archief in bewaring gegeven aan het gemeentearchief.
In 1995 werd nog een doos landelijke documentatie ontvangen van het Vakbondshistorisch Archief. Deze stukken zijn opgenomen onder inv.nr. 424-426
SelectieDe secretaris van het kerkbestuur, de heer F. van Elk, heeft tijdens een bezoek aan het gemeentearchief toestemming gegeven voor de vernietiging van:
- stukken over de betaling van gezinsbijdragen, 1965 - 1977
- "doorschrijfkasboek", 1964 - 1971
- kas-, bank- en giroafschriften, 1964 - 1974
- fakturen, kwitanties, rekeningen, 1963 - 1974
- dubbelexemplaren van begrotingen en jaarrekeningen.
De voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden van nà 1 januari 1977, moeten wettelijk tien jaren bewaard worden. Aangezien deze ook naar het gemeentearchief overgebracht zijn, zullen wij ze te zijner tijd moeten vernietigen.
OrdeningVoorzover herkenbaar is er een scheiding aangebracht in de stukken van de pastoor en de stukken van het kerkbestuur, respectievelijk de nrs. 1 - 216 en 217 - 416.