1366 Woningvereniging Nijmegen 1906 - 1990


Rubriek: 2.1.3.4 Boekhouding
VerwervingTijdens een door Rob Wolf ondernomen historisch onderzoek in het archief van WVN bleek dat binnen de organisatie van Portaal Nijmegen met name directiesecretaresse Wilma Stinissen de archieven van de rechtsvoorgangers (WVN, WSN) wilde veiligstellen. Een belangrijke overweging was dat Portaal Nijmegen onderdeel is van een landelijke woningcorporatie en dat de elders gehuisveste raad van bestuur geen affiniteit met de Nijmeegse historie heeft. In 2012 is het archief geschonken aan het Regionaal Archief Nijmegen.
SelectieVernietigd zijn dubbelen, stukken die elders (gemeente Nijmegen; Nationale Woningraad) worden gearchiveerd, stukken die uit historisch oogpunt onbelangrijk zijn en stukken die geen betrekking hebben op Nijmegen. Totaal voor het fonds Portaal: 3,75 meter
OrdeningVan een oude indeling was geen sprake. Bij de inventarisatie is een hoofdindeling gemaakt tussen ‘stukken van algemene aard’ en ‘stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen’. Beide zijn nader verdeeld in een aantal thematische rubrieken.
die tot na 1999 doorlopen, zijn in hun geheel in het archief van de rechtsopvolger van WV, WSN (archiefnummer 1588) geplaatst.
BronnenJaarverslagen;
Wolf, De Gezonde Woning. Honderd jaar bouwen en wonen in Nijmegen (2011);
Wolf, Van kartel tot brancheorganisatie. De geschiedenis van het Samenwerkingsorgaan van de Nijmeegse Woningcorporaties 1973 - 1995 (1997).