438 Notaris J.H.C.A. Payen Nijmegen 1838 - 1859


Rubriek: 1 Archief
Serie: 8-16 Protestakten, 1838 - 1857, 9 katern
VerwervingHet archief van notaris J.H.C.A. Payen is in een aantal delen binnengekomen bij het Regionaal Archief Nijmegen. Het archief is afkomstig uit de rijksarchiefbewaarplaats in Arnhem. In 1942 is het gedeelte t/m 1841 overgebracht. In 1981 het resterende gedeelte.
OrdeningOmdat in 2010 bleek dat zowel de wijze van beschrijven als de wijze van verpakken niet meer aan de moderne maatstaven voldeed, is het archief in 2012 omgepakt en is er een nieuwe plaatsingslijst gemaakt.
BronnenDoopregister Waals-Gereformeerde gemeente Nijmegen 1644-1812 (RBS 1202/163).
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 1 oktober 1842, p. 2; Bevolkingsregisters 1829-1860 uit het archief van het Stadsbestuur Nijmegen 1810-1946.
Website www.genlias.nl.
R. de Jong, Tussen ambt en vrij beroep. Het notariaat tussen 1842 en 1999, Amsterdam 2002, p. 53