960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Serie: 222-235 Duplo van het repertoire van Nicolaas Gerrit Francken, notaris te Elst, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg in het arrondissement Nijmegen, 1824 - 1837, 14 deel
Geen informatie beschikbaar.