960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.2 Civiele rechtspraak
Serie: 100-126 Vergaderingsrollen, houdende processen verbaal van het verhandelde betreffende civiele zaken en de daarin gewezen vonissen voor de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1811 - 1837, 27 deel
Geen informatie beschikbaar.