120 R.K. Stichting Huize St. Anna Nijmegen 1957 - 1972


Rubriek: 2.2 Bejaardenverzorging
Serie: 136-755 "Verpleegdendossiers" van opgenomen, vertrokken of overleden bejaarden, 1930, 1945 - 1970, 630 omslag; 1 deel
VerwervingIn 1981 is het aan het Nijmeegs gemeentearchief geschonken, met nog enkele aanvullingen in latere jaren.
SelectieBij de inventarisatie is een aantal stukken vernietigd, met name kas-, bank- en giroafschriften, fakturen, kwitanties, bestelbonnen, declaraties Sociale Dienst, kladkasboeken, offertes, magazijnkaarten en sollicitatiestukken van niet-benoemden
OrdeningHet archief lijkt redelijk compleet bewaard en overgebracht. Alleen de notulen van de bestuursvergaderingen ontbreken voor een groot deel evenals stukken over de opheffing van de stichting. De belangrijkste delen van het archief vormen de serie ingekomen en minuten van uitgaande stukken, de stukken over het personeel, de series financiële bescheiden en de stukken over bejaardenverzorging. Bij de inventarisatie zijn deze groepen gehandhaafd en zijn de losse stukken er omheen geplaatst.
Een aantal stukken in het archief dateert van vóór 1 januari 1957, het beginjaar van de stichting; het betreft voornamelijk registers en de serie "verpleegdendossiers" ( inv.nrs.: 136 - 756) die al door het bestuur van Huize St. Anna aangelegd en gebruikt werden en overgenomen zijn door het bestuur van de Stichting. Zoals gezegd ontbreken stukken over de opheffing van de stichting; de jongste stukken handelen over de sluiting van het gebouw en de overplaatsing van de bejaarden.
Bronnenhttps://www.waalboog.nl/actueel/joachim-en-anna-50-jaar