117 De Beide Weeshuizen (1445) 1817 - 1979 (1990)


Rubriek: 2.1.5.3.2.2.1 Weeshuis op de Hessenberg
VerwervingOverdracht 1964; bruikleen 1975; schenking 2015
Aanvullingen1982, 1994, 2017, 2018
SelectieVernietigd zijn dubbelen en stukken zonder historisch belang
OrdeningDe primaire indeling binnen het archief is die tussen stukken van algemene aard en stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen. Binnen de laatste hoofdrubriek is een secundaire indeling gemaakt op onderwerp: organisatie en taak. Ook deze rubrieken zijn nader ingedeeld. Waar nodig (eigendommen, zorg) is onderscheid aangebracht tussen ‘algemeen’, Protestants Weeshuis / voormalig Burger Weeshuis, en Katholiek Weeshuis / voormalig Arme-Kinder-Huis. Met betrekking tot de eigendommen is de achtergrond hiervan dat De Beide Weeshuizen zowel zelf verworven eigendommen als eigendommen van het voormalig Burger Weeshuis en het Arme-Kinder-Huis administreerde. Met betrekking tot de zorg is de achtergrond dat de administratie zowel op centraal (De Beide Weeshuizen) als decentraal niveau (Protestants Weeshuis, Katholiek Weeshuis) plaatsvond. Rubriek 6 (inventarisnummers 1396 - 1402) een bijzonder onderdeel van het archief: vijftiende-eeuwse handschriften, die zijn aangetroffen in het gebouw van het Rooms-Katholiek Weeshuis aan de Doddendaal en afkomstig zijn uit het klooster Bethlehem dat voor de reductie van de stad in 1591 in dat gebouw gevestigd is geweest.
BronnenJanssen, A.E.M., Naar best vermogen: Een geschiedenis van twee Nijmeegse weeshuizen 1558-2008, Nijmegen 2009
Lemmens, G., ‘Om dair in die kleijne arme verlaten weeskens in toe stellen’: Geschiedenis van de stedelijke weeshuizen te Nijmegen, uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling, Nijmegen 1996
Sormani, L. Inventaris van de archieven van het Borger-Kinder-Weeshuis, het Arme-Kinder-Weeshuis en de Beide Weeshuizen te Nijmegen. Nijmegen 1915